Оюутолгой төслийн хүрээнд:
 
1.авлига хэрэглэн хууль тогтоомжид нөлөөлсөн;
 
2.авлига хэрэглэн: лицэнз авч, мөн хүчингүй болсон эрхийг нь сэргээсэн;
 
3.Монгол улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиудыг зөрчсөн гэрээг авлига хэрэглэн байгуулсан;
 
4.ордыг өөрийн хөрөнгө хүчээр нээсэн гэж үндэслэлгүйгээр мэдээлсэн;
 
5.санхүүгийн чадвар хангалтгүйгээ нуусан;
 
6.асар их хөрөнгө оруулсан, оруулна гэж хуурамч тооцоо гаргасан;
 
7.ордыг эзэмшихэд 1 тэрбум доллар зарцуулагдах атал 9 тэрбум доллар зарцуулагдана гэж мэхэлсэн;
 
8.Монголын иргэд хувьцаа эзэмших, Монголын биржид хувьцаа борлогдох боломж гаргаагүй;
 
9.түүх-соёлын дурсгалыг хамгаалах талаар зохих ёсоор дүгнэлт хийлгээгүй, шаардлагатай арга хэмжээ аваагүй;
 
10.байгаль орчныг сүйтгэсэн гэж лицэнзээ хүчингүй болгуулж байсан ч, холбогдох дутагдлуудаа арилгаагүй;
 
11.үнэн бус мэдээлэл түгээх, гүтгэж доромжлох, дарамт үзүүлэх зорилгоор хэвлэлийн, төрийн бус байгууллагуудыг зүй бусаар  хөлсөлдөг, санхүүжүүлдэг
зэргээр хууль зөрчсөн эсэх;
 
“Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-г
 
12.Монгол Улсын хуулиудыг зөрчин;
 
13.техник-эдийн засгийн үндэслэлгүйгээр;
 
14.ордын нөөц хангалттай тогтоогдоогүй байхад;
 
15.Монгол улсын болон олон улсын стандартчиллыг дагалгүй;
 
16.Монгол Улсын мэргэжлийн байгууллагаар хянагдалгүй;
 
17.даатгалын асуудлыг шийдэлгүй;
 
18.аудитын хяналт шалгалтгүйгээр;
 
19.хоёр талын эрх тэгш байдлыг хангалгүйгээр байгуулсан 
зэргээр хууль зөрчсөн эсэх;
 
“Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-нд
 
20.хөрөнгө оруулалтын зохих хэсэг нөхөгдсөний дараа, Монголын ЗГ-ын хувьцаа эзэмших хувийг 34-өөс 51 хүртэл нэмэгдүүлнэ гэсэн хоёр талын тохиролцоо тусгагдаагүй;
 
21.манай тал ямар бодот үр өгөөж хүртэх нь тодорхойгүй;
 
22.Монголын ЗГ-ын эдлэх эрх нэн хангалтгүй;
 
23.Монголын талыг хяналт тавих, хяналтын багц эзэмших эрхгүй болгосон;
 
24.эзэмших, өмчлөх статус маргаантай;
 
25.татварын хөнгөлөлт эдлэхгүй гэсэн хэрнээ эдлэхээр тусгагдсан
 
26.ажиллагсдын олонхи Монголын иргэд байна гэснийгээ олон болзлоор боломжгүй болгосон;
 
27.хөрөнгө оруулагчийн хүлээх үүргийг баталгаажуулаагүй;
 
28.хөрөнгө оруулагчид хариуцлага тооцох механизм үгүй;
 
29.хөрөнгө оруулагчийг Монго-лын тал эцсийн шийдвэр гаргах дээд шат гэж үзэхээр томъёологдсон;
 
30.цуцлагдах нөхцөл тодорхойгүй
зэргээр хууль зөрчсөн эсэх;
 
“Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”, хоёр талын тохиролцоонуудад харшлах:
 
31.тэхник-эдийн засгийн үндэслэлдээ: 
 
1/ шаардагдах судалгааг дутуу гүйцэтгэсэн;
2/ ашиг орлогын асуудлыг тодорхойгүй тусгасан;
3/ 45 сая тонн зэсийг 26 сая тонн гэж мэдүүлсэн;
4/ ВНР компанид орлогын 2 хувийг өгөх ёстой, үүнийг Монголынтал хариуцна гэж гэнэт тулгасан /урьд гадаадын тал хариуцна гэдгээ мэдэгдэж байсан/;
5/ Монголын иргэдийг төсөлд оролцуулах үүргээ бүрхэгдүүлсэн;
6/ олборлол-үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тодорхойлоогүй;
7/ усны ноцтой асуудлыг хэрхэн зохицуулахаа танилцуулаагүй зэргээр гэрээг зөрчсөн;
 
32.Оюутолгой 70 жил олборлох нөөцтэй гэж байснаа, 30 жил гэх болсон;
 
33.зэс, алтнаас бусад мэталлын их нөөцийг нуун дарагдуулж буй;
 
34.аль агууламж ихтэй, хүндрэлгүй газраас нь сорчлон, богино хугацаанд цөлмөхийг эрмэлзсэн;
 
35.гэнэтийн ашгийн татварыг цуцалбал зэс хайлуулах үйлдвэр барина гээд, наад зах нь 20 тэрбум долларын ашиг гаргасан хэрнээ, өдгөө үйлдвэр барих асуудлыг тодорхойгүй болгосон;
 
36.зэсийн дундаж үнэ 4200 доллар байхад ашигтай ажиллана гэж байснаа, дараа нь түүнээс бараг 2 дахин өндөр үнэд хүрээд байхад ийм нөхцөлд ашигтай ажиллахгүй гэх болсон;
 
37.хяналтаа хэрэгжүүлэх боломж-гүй Монголын төрийг хуурамч алдагдлын 34 хувийн өрөнд унагах нөхцөлийг бүрдүүлсэн;
 
38.170 мянган ажлын байр бий болгоно гэж байсан ч, 56 дахин бууруулж, 3 мянга болгосон хэрнээ, холбогдох зардлаа 6 дахин өсгөсөн;
 
39.ВНР, Chinalco зэрэг компаниудыг зүй бусаар төсөлд оролцуулах хандлагатай байгаа;
 
40.Монголын талтай тохиролцол-гүйгээр ордын том хэсгийг Солонгосын талд зарсан;
 
41.Монголын ЗГ-т сард 5 хувийн хүүтэйгээр 100 сая доллар зээлүүлснийг урьдчилсан төлбөр гэж худал ойлгуулсан;
 
42.гадаадын тал манай баялгаар дэнчин тавьж босгосон компанийхаа 34 хувийг Монголын талд 9 хувийн хүүтэйгээр зээлдүүлж, Оюутолгойн ордыг бүрэн мэдэлдээ авсан нь, Монгол улс ирээдүйд их өрөнд ороход хүргэх үр дагавартай байхаар зохион байгуулагдсан
зэргээр хууль зөрчсөн явдал гарсан уу?
 
Ч.Мөнхбаяр