Ч. Мөнхбаяр

Өвөр Монгол Цэнгэл "Монгол улсын төрийн эрхийг хууль бусаар авах" гэсэн гэж үү?

Нийтэлсэн: 2012-12-26 11:09:28

Өвөр Монгол Цэнгэл "Монгол улсын төрийн эрхийг хууль бусаар авах" гэсэн гэж үү? Дэлгэрэнгүй