Б. Номинчимэд

Сонголтгүй сонголт гэдэг бол тулган хүлээлгэлт, хүчирхийлэл биш гэж үү?

Нийтэлсэн: 2017-07-05 04:13:30

Сонголтгүй сонголт гэдэг бол тулган хүлээлгэлт, хүчирхийлэл биш гэж үү? Дэлгэрэнгүй