Эдийн засгийн ухааны доктор Т.Баярхүү Монгол Улсын Үндсэн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад хандан дараах зөвлөгөө өгчээ.