Эдийн засгийн ухааны доктор Т.Баярхүүгийн  "Өрнөөс гарах хувьсгал ба Дээд Хууль" илтгэлийг хүргэж байна. Уг илтгэлээ Төв аймгийн Зуунмод хотын иргэдэд тавьсан юм.