Олон Улсын Валютын Сан Монгол Улсад "Өргөтгөсөн Санхүүжилтийн Хөтөлбөр" хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг хөтөлбөртэй холбоотойгоор ОУВС Монголын нэр бүхий банкнуудад дүрмийн сангаа нэмэгдүүлэх шаардлага өгсөн юм.
Үүнтэй холбоотойгоор ч банкнууд дүрмийн сангаа зохих хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ.
Харин ОУВС  уг банкнууд дүрмийн сангаа хэрхэн нэмэгдүүлсэн эх үүсвэрийг нь тодруулахаар аудитын шалгалт оруулсан байна.
Гурван сарын турш хийх шалгалтын дүнгээс шалтгаалж, ОУВС 6 дахь удаагийн санхүүжилтээ зогсоожээ.
 
М.Чойжал