Нэр бүхий багш нар мэдээлэл хийснийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.