Эдгээр өдрүүдэд Монгол орон даяар, тэр дундаа Улаанбаатар хотод их дээд сургууль, ЕБС-ийн сургууль төгсөгчид төгсөлтийн буюу хонхны баяраа тэмдэглэж байна.
Өнөөдөр Нийслэлийн төв талбайд хонхны баяраа тэмдэглэж буй төгсөгчдийн зарим агшинг буулгасан гэрэл зургуудыг хүргэж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ч.Анхныбаяр