Монгол Улсын Иргэн н.Болдын санаачилсан "Моод" нэвтрүүлгийн анхны дугаарыг хүргэж байна.