Тэтгэвэрт гарсан ахмадууд байгалийн баялагийг тэгш хувиарлах, тэтгэвэрийн зээлийг тэглэх асуудлаар мэдээлэл хийлээ.