Эдийн засгийн ухааны доктор Т.Баярхүүгийн чөлөөт яриаг хүргэж байна.