Эзэн нь сэлүүрдээд, эрэмгий хүлэг нь сэлээд Өргөн Сэлэнгэ мөрнийг Өлхөн гэтлээд одов оо...