Судлаач Х.Болорболдын сонирхолтой яриаг хүргэж байна.