УИХ-ын гишүүн Д.Гантулгын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх эсэх асуудлаар нууц санал хураалтанд нийт 57 гишүүн оролцож, 28   гишүүн буюу 49.1 хувь нь Д.Гантулгын бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх шаардлагатай, 29 нь түтгэлзүүлэх шаардлаггүй гэж үзлээ. Ийнхүү ганцхан саналын илүүгээр УИХ-ын гишүүн Д.Гантулгын бүрэн эрх хэвээр үлдлээ.
 
М.Чойжал