Өнөөдөр Улаанбаатар хотод их хэмжээний бороо орж эхэллээ. Хотын төв орчимд ийм байдалтай байна.