“Хил хязгааргүй алхам” ТББ-аас Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн уул уурхайн нөлөөлөлд өртсөн иргэд УИХ-д таван удаа хандсан ч нааштай хариу авч чадахгүй байгаа талаар мэдээлэл хийлээ.
Тэд уул уурхайн лицензийг Монголын говьд ямар ч замбараагүй, яг л талх шиг олгож байна. Нэг сумын 80 хувийг лицензээр олгосон байна гэж байв.
“Хил хязгааргүй алхам” ТББ-ын хийсэн мэдээллийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

 
 
 
 
 
 
 
Ч.Анхныбаяр