Аюулгүй байдлын судлаач Б.Чулуунбатын мэдэгдлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.