АТГ-ынхан өөрийнхөө буюу АТГ-ын Олон Нийтийн зөвлөлийн дарга Г.Баасанг шалгаж эхэлжээ. Түүнийг Монголын Чөлөөт Ахмадын Холбооны Тэргүүнээр ажиллаж байхдаа мөнгө шамшигдуулсан байж болзошгүй гэж үзэж буй аж.