"Хөх Монгол" бүлгэм мэдээлэл хийснийг онцлон хүргэж байна.