"Түлэнхийн эмнэлгийн нөхцөл байдал хүнд байна" сурвалжлагыг хүргэж байна.