Мал хулгайлах гэмт хэргийн тухай өгүүлэх "Прокурорын мэдээлэл" нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүргэж байна.