Тагнуулын Ерөнхий газар их хэмжээний хар тамхи илрүүллээ
Тагнуулын Ерөнхий Газар хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэгтэй тэмцэх хүрээнд АНУ-аас мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн гэмт этгээдүүдийг 2018 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр саатуулан баривчилсан. Тээшинд үзлэг хийхэд гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр халхавчлан нуусан их хэмжээний хар тамхийг илрүүллээ.