Тавантолгой төсөл буюу "Эрдэнэставантолгой" компани хөрөнгө оруулагч консерциумтай хамтран ажилласнаар Монгол улсын эдийн засагт ямар өгөөж өгөхийг хялбар танилцуулжээ.