Монголын Үндэсний Музейгээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Шинэ үзмэрийн дээжис” үзэсгэлэн өчигдөр нээлтээ хийв. Уг үзэсгэлэнд  2014-2016 онд тус музейн сан хөмрөгийг шинээр баяжуулсан түүх, археологи, угсаатны зүйн холбогдолтой 1800 гаруй үзмэрээс 400 орчим шилдэг үзмэрийг дэлгэсэн байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ч.Анхныбаяр