Лондонгийн Арбитрын "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК -тай холбоотой Шүүх хурлын шийдвэрийн Монгол хэл дээрх тайлбарыг хүргэж байна.