Зам тээврийн яаманд гарсан хэргийн талаар Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам мэдэгдэл хийснийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.