Монгол улс Шанхайн ХАБ-д элсэх нь зөв эсэх тухай Реалполитик судлаач Х.Болорболдын сонирхолтой яриаг хүргэж байна