МАХН, ИЗНН, МНН, МҮАН хамтран мэдээлэл хийснийг хүргэж байна