Реалполитик судлаач, санхүүч-эдийн засагч, Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-ын тэргүүн Д.Болор (Хиад боржигин Болорболд, доктор н.Жаргалмаа нарын сонирхолтой яриаг хүргэж байна.