"Онги гол" хөдөлгөөний тэргүүн Ц.Мөнхбаяр УИХ-ыг тараах эсэх талаар ийн ярьж байна.