Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам мэдээлэл хийлээ.
Тэд "Орлогоо нотол!" аяныг зохион байгуулж буй бөгөөд юун түрүүнд УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат, УИХ-ын гишүүн, АН-ын дарга С.Эрдэнийг ямар замаар их хэмжээний хөрөнгөтэй болсноо тайлбарлаж, орлогоо нотлохыг шаардаж буй ажээ.