Баян-Өлгий аймагт Монголчуудыг гадуурхах явдал газар авч, үндэсний бөхөд хүртэл нөлөөлж буй тухай дараах албан бичигт өгүүлжээ.