Сурталчилгаа Том баннер

Хөдөлмөр

Заг хүйтэн бэлгийн бус замаар ч халддаг

Халдварлах зам нь өвчтэй хүн, халдвар тээгч юм

2012-03-17 17:30 220

Тэтгэврийн тогтолцоо нийгмийн хамгаллын хэрэгсэл болох нь

Тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, түүний давуу болон сул талуудыг эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдалтай уялдуулан авч үзэж, шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлага, чиг хандлагын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх зорилгоор "Тэтгэврийн тогтолцоо: Нийгмийн хамгааллын хэрэгсэл болох нь" сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

2012-03-03 17:17 0