Сурталчилгаа Том баннер

Хөдөлмөр

Тэтгэврийн тогтолцоо нийгмийн хамгаллын хэрэгсэл болох нь

Тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, түүний давуу болон сул талуудыг эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдалтай уялдуулан авч үзэж, шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлага, чиг хандлагын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх зорилгоор "Тэтгэврийн тогтолцоо: Нийгмийн хамгааллын хэрэгсэл болох нь" сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

2012-03-03 17:17 0