Сурталчилгаа Том баннер

Экологи

Дэлхийн шилдэг байгаль орчны төлөө зүтгэлтэн

Энэ шалгаруулалтыг дэлхийн байгаль орчны олон сайтуудаар дамжуулан хүмүүсээс санал асуулга авч мөн тэдний хийж бүтээсэн ажлаар нь шалгаруулсан байна

2012-03-20 15:34 1