Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн бүрэн эрхийн хугацаан дахь үйл ажиллагааг та хэрхэн дүгнэж байна вэ?

Сайн14%
Дунд зэрэг11%
Муу74%