Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн бүрэн эрхийн хугацаан дахь үйл ажиллагааг та хэрхэн дүгнэж байна вэ?

Сайн16%
Дунд зэрэг11%
Муу73%