АТГ-ын дарга Х.Энхжаргалын үйл ажиллагааг хэрхэн дүгнэж байна вэ?

Сайн15%
Муу77%
Дунд зэрэг8%