Улс төрийн намын системийн төлөвшил лекцийг хүргэж байна.