Эдийн засгийн аливаа нөхцөл байдлаас үл хамааран зэсийн эрэлт харьцангуй өндөр байдаг. Монгол Улсын экспортолж буй зэсийн үнэ нь экспортолж буй зэсийн баяжмалын агууламжаасаа хамаардаг бөгөөд цаашид дэлхийн эдийн засгийн зэсийн үнэ өсөх төлөвтэй байна. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “FMC-2020” арга хэмжээнээс авна уу.