Монос групп мэдээлэл хийcнийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.