Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт байгаа Улаанбаатар хотын үдшийн дүр зургийг харуулсан фото сурвалжлагыг хүргэж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ч.Анхныбаяр