Зээлдэгчдийн холбооноос тэтгэвэрийн зээлийг тэглэхтэй холбоотой мэдээлэл хийлээ.