Хил хааж, нүүрсний экспорт зогссон болон хязгаарласантай холбоотой Засгийн газар тусад нь тогтоол гаргаж, нүүрс тээврийн 170 гаруй ААНБ, 14000 тээвэрчид, тэдний гэр бүлийг эрсдэлээс хамгаалах нь зүйтэй гэж тээвэрчдийн эрх ашгийг хамгаалах холбоодоос мэдэгдлээ.