"Хүүхэд хүчирхийлэхийн эсрэг үндэсний хөдөлгөөн"-ий Ерөнхий зохицуулагч, Хүүхэд хамгаалах "Үжин" төвийн зөвлөх Д.Ундраатай хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлуудын талаар ярилцлаа.