Монгол улсын төмөрлөгийн салбарт тэргүүлэх  Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийг "QSC" компани концессийн гэрээгээр эзэмшиж эхэлснээсээ хойш ажилчдын цалин хөлс, ажиллах нөхцлийг дордуулж, үйлдвэрийн хөрөнгийг шударга бусаар зарцуулж байгаа талаар мэдээлэл хийснийг хүргэж байна.