Тагнуулын  Ерөнхий Газрын дарга Д.Гэрэл "Монголын үндэсний фронт" нэгдэлд албан шаардлага явуулжээ. Шаардлагыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.