Хөдөлмөрийн Үндэсний намын нарийн бичгийн дарга хуульч Д.Үүрцайхтай цаг үеийн асуудлаар ярилцлаа.