12-р сарын 9-ний өдөр болох Авто замын төлбөрийг 5 дахин нэмсэнийг эсэргүүцэх жагсаалд ард түмэн, ТББайгууллагууд болон хөдөлгөөнийг нэгдэхийг уриалж, Ард Түмний Штабын тэргүүн Б.Жагар ийн ярьж байна.