Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газраас 2019 оны хоёрдугаар сарын 15-нд БНХАУ-ын GG-7 маркийн халаалтын зууханд Багануурын нүүрс болон Таван толгойн сайжруулсан шахмал түлш тус бүрийг 25 кг-аар цэнэглэн галлахад Багануурын түүхий нүүрсний хүхэрлэг хий (SO2)-н агууламж нь Багануурын түүхий нүүрсний шаталтаас ялгарах SO2-ын агууламж 512 мг/м3 бол Таван толгойн сайжруулсан түлшний агууламж 1.9 дахин их байсан байна. Гэтэл уг шинжилгээний хариуг шийдвэр гаргагчид  нуун дарагдуулж байсан талаар  НИТХ-ын зарим төлөөлөгчид хамтран мэдээлэл хийснийг хүргэж байна.