Тус төвийн онцлог нь нойрны эмгэгүүдийг нойрны олон үйлдэлт бичлэгийн тусламжтайгаар оношлон, шаардлагатай өвчтөнүүдэд эерэг даралтат тогтмол агаарын эмчилгээг хийж эхэлснээрээ Монголын эрүүл мэндийн салбарт анхлан нойр судлалыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм.