Шинэ тутам байгуулагдсан улстөрч.мн хэмээх нэртэй цахим хуудас Монголын шилдэг 99 улс төрчийг онлайн санал асуулгаар тодруулж буй ажээ.
УИХ-ын сонгуулийн хуулийг 26 мандатыг нийт иргэдээс санал асууж тодруулах тухай хувилбартай ярилцаж буйтай холбогдуулан санал асуулгын эхний 26-т багтсан улс төрчийг танилцуулж байна. Чингэхдээ 26-аас нь эхлэн жагсаасан болно.
 
26.
 
25.
 
24.
 
23.
 
22.
21.
20.
 
19.
 
18.
 
17.
 
16.
 
15.
 
14.
 
13.
 
12.
 
11.
 
10.
 
9.
 
8.
 
7.
 
6.
 
 
5.
 
4.
 
3.
 
2.
 
1.
 
 
Э.Мягмар